Tertulia books


Tertulia books är ett litet förlag om lärande på arbetsplatsen, som startades 2007 av Thomas Sewerin, Magnus Folkesson och Lars Berglund.

Titellistan omfattar för närvarande följande titlar:

Gå Malmö –reflektionspromenader för arbetsgrupper
Detta var Tertulias första bok. Vi skrev den för att vi älskar Malmö och för att vi tycker att arbetsgrupper/ledningsgrupper ska använda staden som inspirationskälla för sina samtal.

Dialog – om konsten att skapa goda samtal på arbetsplatsen
Lena Lilje och jag skrev den här lilla boken som svar på en beställd utbildning om dialog-metodik. Vi säljer den nu på begäran också utanför kurssammanhang.

En plats i stolen
Detta är lite av en modern organisationsklassiker. Thomas Sewerins gamla bok från MIL-tiden har Tertulia putsat upp ordentligt genom en mycket trevlig formgivning! Boken finns också i en norsk version.

Teams, leadership and coaching
Thomas Sewerins Magnum opus med mängder av originella tankar, modeller och teorier för chefen eller konsulten med ambitioner. Ett måste för den som är seriöst intresserad av ämnena ledarskap och organisation.

Anmärkningsvärt om…ledarskapet i skolan
Ursprungligen tänkt som en serie böcker med likartat upplägg, kom den här boken till genom en snabb sammansättning av duktiga ”skolmänniskor”. Ämnet är ständigt aktuellt – ledarskapskrisen inom skolan. Det behandlas ur en rad olika perspektiv: skolinspektörens, förvaltningschefens, den facklige ledarens, skolkonsultens och inte minst den praktiskt verkande rektorns.