Personlighetsanalys - MBTI

Den introverta personlighetstypen har stått i fokus för många artiklar på senare tid. Det är framför allt Susan Cains bok Quiet - the power of introverts in a world that can´t stop talking, som har satt fart på tankar och undringar. Vad är det hon säger? Vill du ha hjälp att förstå vad hon menar? Kontakta mig så reder vi ut saken under ett personlighetsseminarium!

Ge dig själv och dina medarbetare förutsättningar att utveckla full kapacitet – fördjupa din självkännedom! Världens mest spridda personlighetsinventorium – Myers Briggs Type Indicator (MBTI) – hjälper oss att förstå grundläggande mönster i tanke- och känsloliv samt beteende. Dess resultat går att tillämpa på en rad nyckelfenomen i arbetslivet: kommunikation, motivation, beslutsfattande, konflikter, ledarskap, lärstilar m. m.


jung-carl-1955feb14