Kommunikation, dialog och samtalskonst


Mycket talar för att den kommunikativa kompetensen måste utvecklas för att effektivitet och god hälsa ska prägla våra arbetsplatser.

Jag hjälper dig och din organisation med att utveckla kommunikativa färdigheter och ett positivt samtalsklimat. För detta erbjuder jag följande:
  • Föreläsning om grundläggande kommunikationsteori
  • Utbildningsprogram med inriktning på arbetsplatsens samtal (serie på fem föreläsningar/workshops med mellanliggande övningsuppgifter riktat till hela organisationen/avdelningen/arbetsgruppen)
  • Samtalsledarutbildning (serie på fem utbildningspass/workshops)