Organisationskultur och ledarskap

Den kände organisationsforskaren och konsulten Edgar H. Schein har hjälpt oss förstå mycket av organisationslivets mysterier och också försett ledare med nödvändiga verktyg för att hantera dess utmaningar.

I höst erbjuder jag ett seminarium baserat på hans tankar och metodik kring organisationskultur och ledarskapets möjligheter att utveckla denna. Schein går igenom detta stoff i sin bok Organizational culture and leadership (Jossey-Bass, 2010)

Baserat på denna bok kretsar seminariet kring frågor som:

  • Vad är organisationskultur?
  • Vad måste ledare veta och förstå om kultur?
  • Vilken roll har ledaren när det gäller skapandet och utvecklingen av organisationens
  • kultur?
  • Hur förändras organisationer och vilka möjligheter har ledaren att styra förändringen?

Seminariet omfattar en halvdag, för- eller eftermiddag. Kontakta mig för bokning/anmälan!