En dag om välbefinnande


Tillsammans med Lena Lilje ger jag ett heldagsprogram med ovanstående tema. Ur innehållet:

  • KASAM – Känslan av sammanhang
  • Den plastiska hjärnan, sambandet mellan kropp och hjärna
  • Friskfaktorer och salutogent synsätt
  • Strategier för att öka välbefinnandet
  • Hur lever den lyckliga människan?
  • Förlusten av mål och mening i ett modernt samhälle
  • Kroppens behov av vila, sömn, aktivitet, balanserad kost
  • Stresshantering, avslappning och koncentration

Målgrupp:
Heldagen riktar sig till arbetslag inom vård och omsorg. Personal som dagligen utsätts för stora påfrestningar, exempelvis i form av stress, och som därför behöver ta del av den senaste tidens forskningsbaserade insikter om mänskligt välbefinnande.