Ett hållbart ledarskap för skolanBaserad på aktuell litteratur och forskning stöttar jag skolor och skolhuvudmän i arbetet med att stärka ledarskap och ledningsprocess.

Trycket på skolans ledare är hårt. Förväntningarna från elever, lärare, förvaltning, statliga myndigheter och allmänheten är höga och sammantaget i många fall överväldigande.

Mycket talar för att det inom skolan saknas förutsättningar för ett ledarskap som inskränks till en eller ett fåtal personer med formella chefspositioner, att axla hela detta ansvar. Sannolikt ligger en framkomlig väg i att skapa starka organisationer där ledningsprocessen hanteras av många.

Så här kan man sammanfatta Hargreaves och Finks förslag för ett hållbart ledarskap i skolan:

- Bort från ensamarbete - ledningsprocessen hanteras av många.
- Tydliga och konsekventa rutiner för det löpande arbetet.
- Förmåga och vilja att systematiskt se över och utveckla ovanstående.
- Förmåga och vilja till kritisk självvärdering och utveckling.

Jag erbjuder föreläsningar i ämnet men också mer heltäckande projekt eller utvecklingsprogram som syftar till att förändra organisation och ledarskap.