Digitaliseringen av skolan - ett seminarieprogramTillsammans med Lars Ekelöw och i samarbete med Gleerups utbildning stöttar jag skolor och skolhuvudmän som vill komma vidare i tanke och handling när det gäller digitaliseringen. Få krafter har och har haft ett lika dynamiskt inflytande på dagens skola. Vi har förmodligen bara sett början på en spännande utveckling.

Kontakta mig för mer information om seminarieprogrammet, som vänder sig dels till lärargrupper, dels till personer med ledningsansvar.