Intespektion - kritiska vänner på besökTillsammans med Claes Andersson erbjuder jag från och med våren 2015 en tjänst som vi lekfullt kallat ”intespektion”. Vi tillbringar en heldag på din skola och gör en ambitiös genomlysning genom intervjuer och observationer. Före besöket läser vi in oss på er dokumentation. Efteråt samlar vi våra tankar i en skriftlig rapport.

Samarbetet med Claes Andersson kan du läsa mer om
här!

Hör av dig för mer info!