Berlin
Si monumentum requiris, circumspice
…söker du hans minnesmärke så se dig om. Det vi bevittnar när vi vandrar genom Berlins centrala delar är ruinerna av det gamla Europa, en skapelse av Adolf Hitler, konstaterade den brittiske historikern Allan Bullock. Slutstriden i Berlin och den därpå följande delningen av Europa - så tragiskt manifesterad i den tyska huvudstaden - är ett tecken på hans framgång. Dessa tecken som Bullock såg är idag i stort sett utsuddade. Stadens revansch är magnifik.

Berlin montage

Berlin visar upp ett enastående exempel på mänsklig förstörelsekraft - och skaparkraft. Staden har rest sig igen. De senaste 150 åren uppvisar sammantaget mer dramatiska förändringar än kanske någon annan stad i Europa. Vill man inspireras till samtal om exempelvis...

• Motivation och kreativitet
• Gränser
• Förändring
• Förhållandet till historien
• Det goda och onda ledarskapet...

...så reser man till Berlin!