Alla vägar bär till RomI över två tusen år har människor rest till Rom. Makt och mening, konst och kultur har här haft ett givet centrum. Den eviga staden bjuder idag på en oemotståndlig miljö vad gäller möjligheten att spegla dig själv och din organisation.

Följ med på några promenader genom århundradena och ta tillfället i akt att konfrontera några av de stora frågorna: vem är jag och vad vill jag? Vilken är min plats i tillvaron och vilken mening har mitt liv? Vad betyder makten, prestigen - min och andras - och hur förhåller jag mig till den?

Rom mont

Quo vadis?

Vart går du?
”...till Rom, för att bli korsfäst igen”. Jesus svar på Petrus fråga, får Petrus att vända tillbaka till staden på de sju kullarna, för att möta sina förföljare och så småningom lida martyrdöden.

Petrus är rädd och förvirrad, han vacklar. Men han ändrar sig, och fattar ett slutgiltigt beslut att inte låta sig skrämmas av dem som vill honom ont. Utan Petrus martyrskap skulle staden Rom inte vara vad den är idag.

Petrus Rom var redan en gammal stad. Som politiskt centrum gick staden under tillsammans med det romerska imperiet. Men staden levde vidare som andligt och symboliskt centrum.

Bland symbolvärdena finner vi tanken på Rom som ett alleuropeiskt centrum, staden som bärare av visionen om det enade Europa. Under 1500 år var Europa enat i en och samma kyrka, under påven i Rom.

Kejsartiteln och staden har aldrig släppt sitt grepp om Europas ledare. Karl den store lät kröna sig till kejsare i Rom. Napoleon lät istället hämta påven till Paris för att bli kejsare på riktigt. Rom-fördraget 1957, som skapade den europeiska ekonomiska gemenskapen - föregångaren till EU - kom till här. Rom, kyrkan och kejsarmakten är för evigt förknippade med Europatanken.

Pilgrimsfärderna har aldrig upphört. Om du kommer med till Rom kliver du in i ett tvåtusenårigt led av människor som sökt en djupare mening i sina liv och en större förståelse för tillvarons stora frågor.

I Rom inspireras vi till samtal om...

• mål och mening.
• makten och symbolerna.
• idealism och materialism.
• de stora ledarna från Caesar till Borgia.
• pilgrimsfärder och martyrskap.
• historien och bildningsarvet.