Grupphandledning och gruppcoaching


Sedan jag inledde min verksamhet som handledare och processkonsult har jag träffat, utbildat och handlett ett fyrtiotal olika arbetslag, projektgrupper och ledningsgrupper. Mitt samarbeta med dem har varat längre eller kortare perioder.

Mötet med en ny grupp är alltid lika spännande. Det finns i regel sådant som är välbekant, men alltid också sådant som är nytt och därmed oberäkneligt och svårt att genomskåda.

Jag använder en öppen dialogmetod för att fastställa gruppens utvecklingsbehov. Jag hjälper sedan gruppen att arbeta sig igenom denna agenda, fungerande som katalysator, motvikt, bollplank etc. Ett flertal modeller och/eller metoder kommer till användning.

Resultatet är i goda fall en bättre förmåga hos gruppen att hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt, utan att fastna i personanknutna konflikter och låsningar.

Kontakta mig för ett skräddarsytt upplägg!