Rekreera ditt ledarskap på Kreta


Asklepiostemplet1IMG_0140

I Lendas på södra Kreta ägnar vi oss åt en veckas reflekterande orientering i ledarskap och organisation.

Vi tar upp allmänna teorier och modeller kring ledarskap och organisation och applicerar dem på deltagarnas medhavda case. Vi utnyttjar platsen och dess historia, litteratur och kultur och gör kortare eller längre utflykter i omgivningarna och låter dem spegla våra medhavda frågor.

Tanken är att platsens lugna rytm ska borga för ett avspänt, reflekterande sätt att närma sig grundfrågorna, tillsammans med andra chefer/ledare. Arbetsdagarna omfattar mycket egentid med reflektionsuppgifter, antingen enskilt eller i mindre grupp.

Bland det stoff från Greklands historia som vi använder oss av hör myterna om Sisyfos, Teseuvs och labyrinten, Daidalos ingenjörskonst, samt den minoiska palatskulturen under bronsåldern (Europas första högkultur) och det doriska Kreta med sin berömda lagsamling i Gortyn, m.m.

Kontakta mig för mer info!